Dlaczego warto z nami pracować

W GASPOLU ważne są dobre relacje. Budujemy je, stawiając na uczciwość i lojalność oraz szczerą i otwartą komunikację.

Rozwijamy się dzięki naszym wynikom

Optymalizujemy naszą działalność biznesową i mamy oczy szeroko otwarte na nowe możliwości. Pracujemy jako jeden zespół dla osiągnięcia lepszych rezultatów, a także ograniczenia do minimum hierarchii i biurokracji. Nasi udziałowcy nie oczekują „nadmuchanych” wyników, lecz zrównoważonego wzrostu przychodów. Mają również świadomość ryzyka, jakie niosą ze sobą nowe przedsięwzięcia.

Inwestujemy w ludzi

Gwarantem sukcesu są nasi pracownicy. Inwestowanie w ludzi oznacza obdarzanie ich zaufaniem, powierzanie im odpowiedzialności, stymulowanie w nich kreatywności i własnej inicjatywy, zapewnianie szkoleń i warsztatów dopasowanych do indywidualnej ścieżki kariery oraz nagradzanie doskonałych wyników. Motywujemy pracowników, dając im dobry przykład i czerpiąc radość z pracy.

Upraszczamy sprawy zawodowe

Życie samo w sobie wydaje się wystarczająco skomplikowane. Szczegóły techniczne również mogą takie być, ale biznes – niekoniecznie. Wybory i podejmowane przez nas decyzje potrafią czasami przysporzyć trudności, ale nie są skomplikowane.

Słuchamy, uczymy się i reagujemy

Nikt nie wie wszystkiego, ale każdy z nas coś wie. Słuchając pomysłów i opinii innych ludzi, poszerzamy własne horyzonty. Słuchanie, zanim wypowiemy własne zdanie, jest kwintesencją nauki. Mądry człowiek czerpie korzyści z wiedzy innych ludzi.

Szukamy tego, co niezwykłe

Interesuje nas to, co nietuzinkowe, ponieważ rzuca wyzwanie naszej inteligencji i wyzwala w nas ducha kreatywności. Na wszystkich poziomach zachęcamy naszych pracowników do poszukiwania tego, co niestandardowe, i oceny pod kątem przydatności dla naszego biznesu. To klucz do sukcesu. To, co niezwykłe, może okazać się właśnie tym, co wyróżni nas z tłumu.

Zarządzamy zmianami

Zmiany towarzyszą nam na każdym kroku. Nie możemy być na nie ślepi ani głusi, ponieważ zmiana stwarza możliwości. Lubimy analizować zmiany, dyskutować o nich i poddawać je ocenie. Postrzegamy zmianę jako siłę napędową naszej organizacji i staramy się nią zarządzać mądrze i ze zrozumieniem.

Dbamy o zdrowe i bezpieczne środowisko pracy

Polityką GASPOLU jest prowadzenie działalności w taki sposób, aby chronić bezpieczeństwo pracowników oraz innych osób zaangażowanych w nasze działania. Firma aktywnie identyfikuje, kontroluje i minimalizuje ryzyko związane z prowadzoną działalnością. Życie i zdrowie pracowników to dla nas naczelna wartość, dlatego zdrowe i bezpieczne środowisko pracy jest fundamentem, na którym opiera się zaufanie naszych pracowników oraz ich zaangażowanie w realizację wspólnych celów. Każdy pracownik powinien więc przestrzegać wszystkich zasad i praktyk bezpieczeństwa oraz podejmować konieczne kroki, by dbać o siebie, innych pracowników i gości, a także brać udział w wymaganych szkoleniach BHP, poddawać się badaniom okresowym i kontrolnym (po skierowaniu przez GASPOL) oraz natychmiast zgłaszać wszelkie wypadki, urazy czy spostrzeżenia dotyczące niebezpiecznych praktyk.