Jesteśmy społecznie odpowiedzialni (CSR)

Społeczną odpowiedzialność biznesu uznajemy za podstawę naszej działalności. Interesy społeczne i ochrona środowiska stanowią integralną część strategii GASPOLU.

Działamy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dbamy o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów, zadowolenie klientów i pracowników, środowisko naturalne i rozwój społeczności lokalnych w miejscach, w których posiadamy swoje oddziały. Dowiedz się więcej o naszych inicjatywach.

Ludzie o Wielkich Sercach

W GASPOLU działa, zainicjowany w 2012 roku, wolontariat pracowniczy Ludzie o Wielkich Sercach. Angażujemy się w działania filantropijne z zakresu wyrównywania szans oraz niesienia pomocy, przede wszystkim najbardziej wrażliwym grupom społecznym - dzieciom i seniorom. Wolontariusze GASPOLU organizują i realizują działania we wszystkich lokalizacjach, w których posiadamy swoje oddziały. Zgłaszają własne pomysły i mają wpływ na rozwiązywanie problemów społecznych, które sami zauważają. Aby zintensyfikować nasze działania, współpracujemy również z ogólnopolskimi i lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Dowiedz się więcej na facebook.com/ludzieowielkichsercach.

FREE - Forum Rozwoju Efektywnej Energii

Wspieramy ochronę środowiska naturalnego oraz rozwój społeczności terenów wiejskich i nisko zurbanizowanych poprzez umożliwienie ich mieszkańcom dostępu do przyjaznych środowisku i efektywnych źródeł energii. Flagowym przedsięwzięciem w tym obszarze jest działalność stowarzyszenia Forum Rozwoju Efektywnej Energii pod mecenatem GASPOLU. Dowiedz się więcej na forumfree.pl.

Zobacz, czym zajmuje się Forum Rozwoju Efektywnej Energii: