Dobra energia

Jeżeli zależy Ci na dobrej atmosferze w pracy i cenisz sobie przyjazne relacje ze współpracownikami, znajdziesz je w GASPOLU. Brzmi zachęcająco? Dołącz do naszego zespołu, a przekonasz się, że to możliwe.

Bez względu na miejsce, w którym się znajdziesz, czy będzie to nasza siedziba, czy każdy inny oddział w Polsce, możesz liczyć na pomoc w zaaklimatyzowaniu się w nowym otoczeniu oraz wsparcie merytoryczne przełożonych i kolegów z dłuższym stażem.

Menedżerowie są bardzo ważnymi osobami w każdej organizacji. Również w GASPOLU wiele się od nich oczekuje. Ich rola w poszczególnych zespołach jest określona na podstawie kompetencji, umiejętności, doświadczenia i wiedzy.

Menedżer w GASPOLU:

  • reaguje na zachowania pracowników, motywuje ich do działania i udziela informacji zwrotnej,
  • stawia sobie i swoim pracownikom jasne, ambitne i realne cele, zgodne z celami firmy,
  • ustala indywidualną ścieżkę rozwoju osobistego swoich pracowników i dba o własny rozwój,
  • dba o dobrą atmosferę w pracy,
  • jest liderem – dzięki wzorowej postawie etycznej, wiedzy i kompetencjom zawodowym oraz umiejętności słuchania i motywowania innych.

Bez względu na miejsce, w którym się znajdziesz, czy będzie to nasza siedziba, czy każdy inny oddział w Polsce, możesz liczyć na pomoc w zaaklimatyzowaniu się w nowym otoczeniu oraz wsparcie merytoryczne przełożonych i kolegów z dłuższym stażem.