Troska o wspólne jutro

Pomagamy ludziom zmieniać użytkowane źródła energii na czystsze i przyjazne środowisku. W ten sposób zmieniamy świat na lepszy.

Zachowanie środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie dla następnych pokoleń jest częścią naszej strategii. GASPOL przestrzega wszystkich przepisów polskiego i europejskiego prawa w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Troszczymy się o harmonijne współistnienie ze środowiskiem i podejmujemy szereg działań, aby zminimalizować wpływ prowadzonej przez nas działalności na otoczenie.

Działania GASPOLU obejmują m.in.:

  • stosowanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii,
  • monitorowanie procesów operacyjnych w rozlewniach i terminalach oraz ich wpływu na środowisko,
  • racjonalną gospodarkę surowcami i odpadami,
  • edukację ekologiczną i zdrowotną oraz promocję efektywnych i przyjaznych środowisku źródeł energii, realizowane m.in. poprzez kampanie społeczne i działalność stowarzyszenia Forum Rozwoju Efektywnej Energii (GASPOL Kibicuje Klimatowi, Tropiciele Cząstek Stałych, Balon.Lab, SMOG. Nie puszczaj życia z dymem).

Zobacz, jakie konsekwencje niesie zanieczyszczenie powietrza:

Łączy nas wiele

Z myślą o lepszym świecie

W SHV Energy jesteśmy oddani tworzeniu lepszego świata. Dzięki naszej ambicji i innowacyjności dostarczamy zrównoważoną energię dla współczesnego świata i dla przyszłych pokoleń. Wspólnie z naszymi klientami pracujemy nad realizacją wizji „Razem rozwijamy energię” (Advancing Energy Together), pomagając im w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Z myślą o lepszej organizacji

W SHV Energy rozwijamy się przez wspólną pracę. Dumni z historii i dziedzictwa naszej organizacji, osiągnęliśmy sukces poprzez zbudowanie pozycji lidera na wielu rynkach. Prowadzimy biznes zorientowany na klienta, w duchu przedsiębiorczości. Jesteśmy zróżnicowani kulturowo i wierzymy, że każda rola w naszej organizacji w równym stopniu przyczynia się do osiągania celów, które sobie wyznaczamy. Wszystko, co robimy, jest budowane na fundamencie bezpieczeństwa i zaufania.

Z myślą o obiecującej przyszłości

Nasza obecność na globalnym rynku opiera się na silnych lokalnych firmach. Nasza kultura organizacyjna zapewnia wspierające środowisko, które pozwoli uwolnić Twój potencjał. Oczekujemy od naszych pracowników, aby zachowali otwarte umysły, nie przestawali się uczyć, a kiedy jest taka potrzeba – opuszczali swoją strefę komfortu. Możliwości postępu i rozwoju oraz bycia docenionym za osiągnięcia są nieodłączną częścią naszej codzienności.