Proces rekrutacji

Jak wygląda proces rekrutacji?

Standardowy proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

Etap 1

Przesłanie aplikacji zgodnie z wytycznymi w ogłoszeniu.

Etap 2

Test online sprawdzający poziom kompetencji zawodowych kandydata.

Etap 3

Rozmowa kwalifikacyjna.


W zależności od specyfiki działu, do którego prowadzony jest proces rekrutacji, mogą wystąpić również inne etapy: spotkanie online z rekruterem, analiza przypadku, próbka pracy, test wiedzy itp.